Zabudli ste svoje prihlasovacie údaje?

Vytvoriť účet

Súťaže

SÚŤAŽ - SUMMER DESIGN

 

Milé dámy, pripravili sme si pre vás veľkú letnú súťaž - SUMMER DESIGN

Pošlite nám foto svojej práce, zbierajte like-y na Facebooku a VYHRAJTE SKVELÉ CENY.

 1. Miesto – 20 farebných gél-lakov Unicum+
 2. Miesto – 10 farebných gél-lakov Unicum+
 3. Miesto – 5 farebných gél-lakov Unicum+
 4. Cena za najväčší počet like-ov – 5 farebných gél-lakov Unicum+
 5. Zdieľanie príspevku - žrebovanie každý týždeň - 3 farebné gél-laky Unicum+

Súťaž  prebieha od 7.7 do 31.8 2017
Výhry sa môžu počas súťaže meniť na základe skladových zásob.

PRAVIDLÁ

Zdieľacia súťaž na Facebooku

Podmienky zaradenia do žrebovania:

 • zdieľať verejne súťažný príspevok na Facebooku
 • označiť do komentára pod súťažný príspevok 3 kamarátky

Fotografia nechtíkov do súťaže SUMMER DESIGN

 • Súťaž je len pre Slovenskú Republiku
 • Každý súťažiaci/súťažiaca môže poslať do súťaže len jednu fotografiu
 • Dizajn nechtov a fotografia nesmie byť použitá v iných súťažiach
 • Pri modelácii môžete využiť akúkoľvek značku nechtovej kozmetiky
 • Fotografiu pošlite na e-mailovú adresu: marketing@truscada.sk
 • Do predmetu správy uveďte: SÚŤAŽ SUMMER DESIGN
 • Zároveň do e-mailu pošlite údaje o sebe:
 1. Facebook meno (nech vieme prideliť vašu fotku k Vám na FB)
 2. Meno a Priezvisko
 3. Adresa
 4. Telefónne číslo
 5. E-mail

 

Zaslaním svojej fotografie súhlasíte s jej uverejnením na FB stránke TRUSCADA a zároveň potvrdzujete, že ste autorom fotografie.

Zaslaním údajov podľa pravidiel súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier.

CONTEST - SUMMER DESIGN

Dear ladies, We have prepared a great summer competition for you - SUMMER DESIGN

Send us a photo of your work, collect Likes on Facebook and WIN THE GREAT PRICES.

1. Place - 20 color gel-polish Unicum+
2.
Place - 10 color gel-polish Unicum+
3.
Place - 5 color gel-polish Unicum+
4.
Price for the highest number of likes - 5 color gel-polish Unicum+

The competition runs from 7.7 to 31.8. 2017
Winnings can be varied based on inventory.

RULES

 • The competition is international
 • Each competitor / competitor may only submit one photo to the competition
 • Nail design and photography may not be used in other competitions
 • You can use any brand of nail cosmetics

Send the photo to e-mail address: marketing@truscada.sk
Specify the subject of the report: "COMPETITION SUMMER DESIGN"
Also send your personal data:

 • Facebook name (let's share your photo with you on FB)
 • Name and surname
 • Address
 • Telephone number
 • E-mail

By submitting your photo, you agree to its posting on the TRUSCADA FB site and at the same time confirm that you are the author of the photograph.

By submitting the data according to the rules, you agree with the processing of your personal data for the purposes of the evaluation of the competition and the transfer of the winnings.

TOP